Polityka prywatności - Fabryka Fajansu Włocławek tel. 508 384 834

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FAJANS.SKLEP.PL - 25.05.2018

1.Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem). Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny.

W świetle powyższego Pragnę Państwa poinformować, że:

 

2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego fajans.sklep.pl jest Daniel Sadowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą  F.H.U. Daniel Sadowski, adres siedziby: 87-800 Włocławek, ul. Dobra 2B, adres do doręczeń: 87-800 Włocławek, ul. Dobra 2 B, NIP: 8882474619, REGON: 341634077, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@fajans.sklep.pl, dalej „Administrator”.

 

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

- Dane Osobowe podane przy składaniu zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego

 

5. Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

- zawarcie i realizacja Umowy  Sprzedaży;
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

- prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

 

6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności sklepu w szczególności do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży).

 

7. Przekazywanie danych - w przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację tj. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Pliki cookie - Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny.

 

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mają charakter tymczasowy (sesyjne). Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie

 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
Zakupy

Zakupy bez rejestracji - w 3 krokach:
1. Wybierz produkty do koszyka
2. Podaj dane do wysyłki i wybraną dekorację z zakładki "Wzornictwo"
3. Kliknij "Wyślij zamówienie"
Na podany adres e-mail otrzymają Państwo potwierdzenie złożonego zamówienia.
(W przypadku braku w skrzynce odbiorczej, prosimy o sprawdzenie w katalogu Spam)

Wysyłka kurierem DPD - 18,90 zł
Wysyłka za pobraniem DPD - 21,90 zł

Bezpieczeństwo i wygodę płatności zapewnia tpay.com

Facebook
Fajans, wyroby ceramiczne, ceramika Włocławek - Fabryka Fajansu Włocławek
© 2014-20 Copyright | Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep internetowy Quick.Cart